Громадська рада

 

ПРОТОКОЛ

Установчих зборів громадської ради при Овруцькій районній державній адміністрації

10 жовтня 2017 року                                                             м. Овруч

                                                                                              Мала зала засідань

 

Члени ініціативної групи з підготовки установчих зборів, представники інститутів громадянського суспільства, що делеговані до складу громадської ради.

 

Порядок денний.

 

1.     Інформація голови ініціативної групи про здійснену роботу з підготовки установчих зборів.

2.     Обрання лічильної комісії.

3.     Обрання робочих органів установчих зборів (голови, секретаря)

4.     Затвердження регламенту проведення установчих зборів.

5.     Затвердження кількісного складу громадської ради.

6.     Обрання голови  громадської ради.

7.     Обрання заступника голови громадської ради.

8.     Обрання  секретаря громадської ради.

І. СЛУХАЛИ :

         Пальоного В.М., голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при Овруцькій райдержадміністрації, який повідомив наступне. Термін роботи діючої громадської ради  закінчився 25 червня 2017 року. Відповідно до Постанови № 996 від 3 листопада 2010 року не пізніше, ніж за 60 календарних днів до дати проведення установчих зборів було утворено ініціативну групу з підготовки Установчих зборів, до складу якої увійшли 9 осіб, 3 з яких – представники райдержадміністрації, 3 – представники громадської ради попереднього скликання та 3 представники інститутів громадянського суспільства, що не входили до попереднього складу громадської ради. Ініціативна група розмістила на сайті адміністрації та в районній газеті «Зоря» оголошення про прийом документів від громадських організацій, на сайті було також розміщено перелік необхідних документів.

         До ініціативної групи надійшли заяви про участь в установчих зборах від 16 інститутів громадянського суспільства . На засіданні ініціативної групи було розглянуто пакети документів, недоліки, що були виявлені, усунуто представниками ІГС в 10-денний термін.

         Таким чином, до участі в установчих зборах із правом голосування допущено 16 уповноважених представників громадських організацій. Порядок підготовки до установчих зборів, визначений Постановою Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 та внесених змін дотримано, роботу зборів можна розпочати.

         Пальоний В.М. запропонував обрати лічильну комісію установчих зборів.

    УХВАЛИЛИ :

1.     Інформацію Пальоного В.М. взяти до відома.

2.     Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб : Сарнавська Л.О., Алексейчук І.В., Савченко В.М.

ІІ. СЛУХАЛИ :

         Жураховську Н.С., яка запропонувала обрати голову та секретаря установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ :

         Алексейчук І.В, який запропонував головою зборів обрати Кравчука О.В., секретарем установчих зборів – Жураховську Н.С.

УХВАЛИЛИ :

1.     Головою  установчих зборів обрати Кравчука О.В.

2.     Секретарем зборів обрати Жураховську Н.С.

ІІІ. СЛУХАЛИ :

         Кравчука О.В. про необхідність затвердження порядку денного та регламенту зборів.

ВИСТУПИЛИ :

Христиченко Н.І., яка запропонувала надавати для виступу – до 3 хвилин (кожному), для обговорення – до 5 хвилин.

УХВАЛИЛИ :

Затвердити запропонований порядок денний та регламент зборів.

ІV. СЛУХАЛИ :

         Жураховську Н.С., яка запропонувала включити до складу дорадчого органу 16 представників інститутів громадянського суспільства, які подали документи до ініціативної групи.

         Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити кількісний склад громадської ради при Овруцькій райдержадміністрації  - 16 осіб, включити до складу громадської ради делегованих представників інститутів громадянського суспільства, які подали документи до ініціативної групи.

V. СЛУХАЛИ :

 Кравчука О.В. про необхідність проведення рейтингового голосування за голову громадської ради.

ВИСТУПИЛИ :

         Нестерчук Д.М., який запропонував кандидатуру Христиченко Н.І. на обрання головою громадської ради.

         Колібабчук А.В., який запропонував кандидатуру Савченка В.М.

         Юшкевич В.Ф. – само висування.

         Христиченко Н.І. запропонувала кандидатуру Кравчука О.В. (самовідвід)

УХВАЛИЛИ :

Шляхом рейтингового голосування обрати головою громадської ради Христиченко Надію Іванівну, представника громадської організації «Спільна справа м. Овруч». Голосували за – 8, утрималися – 5.

VІ. СЛУХАЛИ :

Кравчука О.В. про необхідність проведення рейтингового голосування за заступника голови громадської ради.

ВИСТУПИЛИ :

         Роскладка С.О., який запропонував кандидатуру Кравчука О.В.

         Алексейчук І.В. який запропонував кандидатуру Юшкевича В.Ф.

УХВАЛИЛИ :

         Шляхом рейтингового голосування обрати заступником голови громадської ради Кравчука Олександра Володимировича, голову громадської організації «Ліга деревопереробників Полісся». Голосували за – 9, утрималися – 4.

VІІ. СЛУХАЛИ :

Кравчука О.В. про необхідність проведення рейтингового голосування за секретаря громадської ради.

         Згідно п. 13 Типового Положення про громадські ради , затвердженого Постановою КМУ №996, секретарем може бути представник сектору з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  згідно штатного розпису та посадових обов’язків .

ВИСТУПИЛИ :

         Роскладка С.О., який запропонував кандидатуру Жураховської Н.С. на обрання секретарем громадської ради.

УХВАЛИЛИ :

         Секретарем громадської ради обрати Жураховську Наталію Станіславівну, сектору з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації . Голосували : за – 12, утримався – 1.

В ході засідання виступили новообраний голова громадської ради Христиченко Н.І. та заступник голови громадської ради Кравчук О.В., які подякували за довіру та розповіли про своє бачення роботи дорадчого органу у новому складі.

Савченко В.М. запропонував виготовити візитні картки або посвідчення члена громадської ради та пожвавити роботу дорадчого органу.

УХВАЛИЛИ :

Пропозиції до Плану роботи громадської ради надавати секретарю (каб. 305, 3 поверх райдержадміністрації.

Наступні збори громадської ради провести до 15 листопада.

 

Голова зборів                                                     Кравчук О.В.

 

Секретар зборів                                                 Жураховська Н.С.

 

 

Увага! Перелік документів для  інститутів громадянського суспільства до участі у формуванні нового складу Громадської ради.

Зразок заяви інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в установчих зборах

Перелік документів:

 • заява;
 • рішення громадянського інституту про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
 • біографічна довідка (із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації);
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • погодження на обробку персональних даних;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
Прийом заяв для участі в установчих зборах здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996».


Прийом заяв для участі в установчих зборах припиниться за 30 календарних днів до їх проведення.


У разі виявлення невідповідності документів визначеним вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі проінформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства;
 • неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам у визначений строк;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, визначених постановою;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

 

Положення про Громадську раду при Овруцькій райдержадміністрації

Регламент